Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Projekt CES 2010 - zrealizowany

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

     Projekt  Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu  złożony przez Fundację  Pomocy  Wzajemnej Barka jest kontynuacją projektu realizowanego w latach  poprzednich w ramach działania  7.2.2. Realizacja projektu rozpoczęła się z  dniem  01.10.2010 r.  Obok  lidera,  którym jest Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka, w projekcie jako partnerzy uczestniczy 5 organizacji: Związek Organizacji Sieć  Współpracy  Barka,  Fundacja  Correctio  Civitas,  Stowarzyszenie  Szkoła Animacji Społecznej, Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Stowarzyszenie ETAP.
 
     Projekt zakłada prowadzenie na szeroką skalę, działań mających na celu propagowanie ekonomii społecznej. Działania projektowe to między innymi: prowadzenie  usług  doradczych  w  zakresie prawa, marketingu, księgowości podmiotów ekonomii  społecznej,  doradztwo, szkolenia, budowanie partnerstw lokalnych w
10  nowych środowiskach,  przeprowadzenie dwóch kampanii społecznych propagujących ekonomię społeczną
i zatrudnienie w tym sektorze, stworzenie i prowadzenie wortalu internetowego, organizację dwóch konferencji, edukację liderów ekonomii społecznej, oraz kilka publikacji.   
     Zadaniem Stowarzyszenia ETAP, jako partnera projektu jest w głównej mierze udział w rekrutacji i promocji ekonomii społecznej. Ponadto na Piątkowie będzie działała filia Centrum Ekonomii Społecznej w której, swoją siedzibę ma specjalista do spraw zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. Zadaniem
specjalisty  jest prowadzenie doradztwa dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, spośród których zostaną stworzone 2 grupy inicjatywne spółdzielnisocjalnych.  Każda z nich otrzyma swojego  konsultanta  opiekuna grupy,  którybędzie  czuwał  nad  prawidłowym  przebiegiem  całego procesu tworzenia spółdzielni socjalnej. 
     Działania  projektowe  przewidziane są na okres półtora roku,  a tym  samym projekt zakończy się 31.03.2012 r.
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71