Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Informator dot. oferty poznańskich instytucji i organizacji
Pomocny Poznań. Oferta instytucji i organizacji.


Projekt zakłada zaktualizowanie oraz zredagowanie informatora dotyczącego oferty poznańskich instytucji oraz organizacji kierowanej do mieszkańców Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej jednostki społecznej jaką stanowi rodzina.

W Poznaniu istnieje kilkadziesiąt instytucji oraz organizacji działających systematycznie na rzecz rodziny. Możemy jednocześnie zaobserwować zjawisko rozproszenia informacji, co powoduje, iż przeciętny Poznaniak nie posiada pełniej wiedzy dotyczącej szerokiej palety możliwości oraz wsparcia jakie oferują instytucje pomocowe oraz organizacje pozarządowe. W myśl zasady empowerment, oznaczającej podmiotowe traktowanie i ułatwienie klientowi pomocy społecznej odzyskania samokontroli nad własnym życiem istotnym jest, by podmiotowość była budowana na podstawie wolnego wyboru wynikającego z rzetelnej informacji.

Na potrzeby niniejszego projektu zostały przeprowadzone rozmowy z członkami rodzin uczestniczących w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” z których jednoznacznie wynika potrzeba usystematyzowania możliwości jakie stwarzają poznańskie NGO oraz instytucje pod kątem dzieci, młodzieży, osób starszych jak wyznaczenie możliwych ścieżek postępowania w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji. Dzięki trafnie skonstruowanemu informatorowi potencjalni odbiorcy będą posiadali pełną świadomość możliwości oraz znajomość własnych praw i obowiązków co zapewnia także poczucie bezpieczeństwa. Informator jest kierowany do poznańskich rodzin, jednak z powodzeniem będą mogli z niego korzystać także specjaliści branży pomocowej.
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71