Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
"Nie poddać się wiekowi" - zrealizowany

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania 
"Nie poddać się wiekowi"


     Projekt realizowany od 17.10.2011 r. do 23.12.2011 r. W ramach projektu prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla seniorów z zakresu profilaktyki uzależnienia  od  alkoholu.  Zajęcia  prowadzone  przez  psychologa w 16 Klubach Seniora na terenie miasta Poznania. Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Edukacja na temat  procesu  starzenia się i zmian z nim związanych.  Promowanie  zdrowego stylu życia  (alkohol,  przyczyny,  np.  zmiany  związane  ze starością, lęk, samotność, przejście na emeryturę itd., informacje o uzależnieniach, gdzie można sięgać po pomoc  itd).

2. Radzenie sobie ze stresem, przyczyny - zapobieganie, np. przez asertywność, znajomość  swoich  praw  itd.,  zniesienie  samotności,  lęku  przed  odrzuceniem, chorobami,  starością i śmiercią, poprawa kontaktu z rodzina, pokonywanie barier międzypokoleniowych.

3. Współpraca  międzypokoleniowa  jako  podstawa  kształtowania  zachowań prozdrowotnych  w  rodzinie - co  można   robić  z  dziećmi,   z  wnukami - wiek dojrzały - mądrość  życiowa  i  doświadczenie,  którymi warto dzielić się z innymi.

4. Zachowaj  trzeźwy  umysł  - promowanie  zdrowego  stylu  życia  oraz  sportu jako alternatywy wobec sięgania po środki uzależniające - sposoby spędzania czasu wolnego przez seniorów.  

Projekt kierowany jest łącznie do minimum 160 odbiorców (16 Klubów Seniora w każdym minimum 10 uczestników). 
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71