Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Projekt CES 2008 - zrealizowany

Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

     Projekt Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu  powstał w ramach działania 7.2.2  wsparcie ekonomii społecznej.  Realizacja projektu trwała 2 lata, od września 2008 do września 2010. Działania realizowane były przez lidera - Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, oraz 3 organizacje partnerskie. Jedną z nich było Stowarzyszenie ETAP. 
     Na Piątkowie, Centrum Ekonomii Społecznej miało swoją filię. W ramach działań projektowych, w ciągu 2 lat zostały założone 3 spółdzielnie socjalne -"OGRO-BUD" spółdzielnia  ogrodniczo - budowlana,  spółdzielnia  socjalna  świadcząca  usługi  z zakresu  opieki  nad  osobą  starszą i niepełnosprawną  "WŁAŚNIE MY" oraz spółdzielnia socjalna "Tamaryszek" o charakterze ogrodniczym. Zostało także zbudowane partnerstwo  lokalne na Piątkowie.  W ramach tego partnerstwa Stowarzyszenie ETAP nawiązało współpracę m.in. z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową, MOPR filia  Piątkowo,  Samorządem  Pomocniczym  Rady Osiedla  Jana  III  Sobieskiego, Szkołą Podstawową nr 15, Przedszkolem nr 182 oraz Caritas przy parafii Miłosier-
dzia Bożego. 
     Działania  powierzone  w  projekcie  Stowarzyszeniu ETAP przyniosły zakładane rezultaty. Obecnie  Stowarzyszenie  jest  partnerem w kolejnym projekcie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, będącym kontynuacją wyżej wymienionego.
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71