Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Model lokalnej współpracy

     Stowarzyszenie ETAP uczestniczyło w projekcie zarówno w grupach roboczych jak i pracach nad
raportem otwarcia MLW. W ramach realizacji pilotażu w prace tzw. Zespołu Synergii Lokalnej
zaangażowali się przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się na terenie
Gminy świadczeniem lub wspieraniem realizacji usług związanych z reintegracją społeczną i
zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
· Urząd Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
· Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
· Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
· Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.Ch. Kofoeda
· Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
· Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
· Stowarzyszenie Etap
· Stowarzyszenie Na Tak
· Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”
· Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
· Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych
· Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”
· Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN
· Ingeus Sp. z o.o.
· Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Wspólną decyzją wszystkich podmiotów przystąpiono do opracowania Paktu na rzecz Modelu
Lokalnej Współpracy oraz Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej. Pakt na
rzecz Modelu Lokalnej Współpracy ma stanowić podstawę dla formalizacji partnerskiej współpracy
poszczególnych instytucji i organizacji.
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71