Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy - pilotaż" - zrealizowany

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest skoordynowany system współpracy instytucjonalnej wobec
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w
trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy
społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i
integracji społecznej.
Realizatorem projektu jest Miasto Poznań- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (lider) we
współpracy z partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, Stowarzyszeniem ETAP,
Miastem Poznań- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta
Poznania, Poznańskim Centrum Świadczeń, Komendą Miejską Policji w Poznaniu- Wydział
Prewencji, Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Poznaniu, Spółdzielnią Socjalną
„Poznanianka”, Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Więcej szczegółów na temat projektu: www.mopr.poznan.pl/schematom-stop/
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
PRACA
ESLINE
GALERIA
O NAS
STOWARZYSZENIE ETAP
Projekty
                                      ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71